grill_7.jpg (43579 bytes)  
HemProjektetInspektionDemonteringKarossenMontageTuningNy motor & lådaVerktyg mm

 

Karossen

Det största delmomentet alla kategorier i detta projekt är att återställa karossen avseende rostangrepp, geometri (krockskadan över höger framhjul), täthet, ljuddämpning och lack. De största rostskadorna är i golv, trösklar, bakre hjulhus samt till viss del bakparti och dörrar. Även plenum (luftintaget till värmepaketet) visade sig vara kraftigt rostangripet under ytterplåten.

dscn1242.jpg (16565 bytes)dscn1244.jpg (16988 bytes)dscn1248.jpg (16148 bytes)

Rost i golvplåtar. En del var bytta i tidigare renoveringsförsök.

dscn1251.jpg (19469 bytes)dscn1582.jpg (16161 bytes)dscn1583.jpg (16539 bytes)

Riktig gravrost i tröskelförstärkningen (vänster)! Golvplåtar (mitten och höger), rostskydd vad var det 1966?

 

Bilen har av allt att döma varit med om en hyfsat rejäl smäll eller avåkning. Man kan se att den varit i riktbänk, men alla geometriska defekter efter krockskadan hade den tidigare ägaren inte hade förmått åtgärda eller inte velat betala för.

                            dscn1382.jpg (16245 bytes)                                                dscn1383.jpg (15984 bytes)

Hjulet har varit inne och hälsat på i främre "torqueboxen"      Rambalken är deformerad samt har ett hål.

Innan jag började kapa bort större förstärkningar och annat ur karossen ställde jag karossen på pallbockar och "shimsade" in höjden med masonitbrickor för att ha ett utgångsläge för senare kontroller.

Jag började med att plocka ner höger sida av motorrummet. Reparationerna var ganska taffligt gjorda och framvagnsinfästningen skulle ändå bytas så det var lika bra att gå grundligt till väga. Slipa ner MAG-svetsarna som den nya motorrumssidan var fastsatt med, borra ur punktsvetsarna för "bubblan" där framvagnen sitter fast, såga, borra och slipa loss halva kylarmaskeringen samt balken under kylaren. Nu ser karossen rätt så stympad ut på höger motorrumssida. Rambalken var rostangripen (fick senare kapa ur mera än vad bilden visar). Den krockade torqueboxens framsida blottade en kraftigt rostig insida.

dscn1550.jpg (16312 bytes)dscn1563.jpg (12803 bytes)dscn1556.jpg (16956 bytes)

Stympat motorrum         Rostig rambalk                  Främre torquebox på väg bort

Dags att fortsätta nedmonteringen. En blick underifrån samt misstänkt rost i flänsarna runt täckplåten till luftintaget framför vindrutan gjorde att jag efter att ha insupit kunskap på nätet borrade bort densamma. Det är över 100 punktsvetsar! När täckplåten var borta var det peanuts att ta bort den undre rostangripna plåten oxå.

dscn1560.jpg (15880 bytes)dscn1573.jpg (16997 bytes)dscn1568.jpg (17046 bytes)

Många punktsvetsar e de...        Praktiskt hål ner i karossen...     Under täckplåten...

 

Nu var det dags att angripa golvet. Kapade ur delen under passagerarens fötter. Jag sparar alla rostiga bitar jag kapar ur för att kunna göra nya delar. 1mm plåt hade jag redan hemma och en 2mm plåt införskaffades för de grövre förstärkningarna.

Nästa pilsner är att avlägsna sitsresaren dvs den förstärkning som framstolarna står på, den är i hyfsat skick men behöver blästras och målas. Jag kapar också ur plåten under baksätespassagarens fötter (denna har uppenbarligen bytts tidigare men har mött sitt öde ännu en gång. Plåten under baksätet får även den lämna sin plats för fräschare stål. Härnäst ryker förstärkningen under sitsresaren, den saknar anslutning till inre tröskelförstärkningen pga att denna är så rostig. Mellan sitsresaren och den undre förstärkningen ligger ett tunt löv som en gång varit golvplåten. Dessa plåtar har troligtvis aldrig rostskyddats i Fords process och har därför inte haft en chans mot väder och vind.

dscn1748.jpg (16730 bytes)      Förstärkning under sitsresare där Massachusets smådjur gjort det gosigt...

Nästa steg var ganska tufft jobb: Inre tröskeln samt förstärkningsplåten mellan den och yttre tröskeln skulle bort. Många och stora punktsvetsar, det tog litet tid. Positivt var att den yttre tröskeln faktiskt var galvad på in- och utsida. Sista snäppet innan det var dags att börja sätta dit ny plåt var att kapa bort de sjuka bitarna ur bakre torqueboxen (främre bladfjäderfästet) samt bakre rambalken framför bakaxeln.

 

Äntligen dags att knacka till litet nya bitar! Rambalken framför bakaxeln samt bakre torqueboxen halvsulades med 2mm plåt.

Den plana plåten mellan yttre och inre tröskel kapades även den ut i 2mm plåt. Alla nya bitar blästrades på den sida som hamnade inne i sektioner som man inte skulle kunna komma åt senare samt målades antingen med rostskyddsprimer eller svetsprimer.

Eftersom de inre trösklarna var helt raka men nästan omöjliga att tillverka hemma lät jag en lokal firma knäcka till dem i 3mm plåt i sina långa kantbockmaskiner med förträffligt resultat. Innan montage kompletteras de med ett par mindre förstärkningar.

Alla delar som skall pluggsvetsas med MAGen borras på ena sidan med 8,5mm, annars är det svårt att kunna lita på att svetsarna håller måttet.

När den inre tröskeln är på plats svetsas bakre torquebox till densamma samt en ny golvplåt i det området tillverkas och svetsas fast.

dscn2502.jpg (13616 bytes)     Bakre torquebox samt bakre golvplåt, man ser även den nya inre tröskeln.

 dscn2501.jpg (13537 bytes)Förstärkning under sitsresaren. Grått är primer, blått är svetsprimer.

I det här skedet är det viktigt att kontrollmäta och justera geometrin på karossen. När de större förstärkningarna är på plats är det kört på den fronten. Jag har Chilton's reparationshandbok och där finns en ritning med de viktigaste måtten.

 

Innan jag går vidare inne i karossen måste rambalken få sitt rätta läge. När främre torqueboxen väl är på plats kan detta inte ändras längre. Jag skruvar dit röret som sitter under motorn samt gör iordning den del av balk under kylare som jag tidigare kapat bort samt svetsar denna på plats. Rostangreppet i själva rambalken åtgärdas oxå.

dscn2507.jpg (11846 bytes)dscn2508.jpg (15892 bytes)

Första större utmaningen avseende plåtknackning var främre torqueboxen. Jag gjorde mallar i kartong för att få till alla vinklar, flänsar och andra finurligheter. Boxen gjordes även den i 2mm plåt. Nu börjar karossen att bli riktigt stabil igen.

dscn2509.jpg (9659 bytes)dscn2500.jpg (14692 bytes)

Dags att knacka till nya golvplåtar, äntligen inne på 1mm plåten. Den nya pneumatiska plåtsaxen fungerar perfekt! En plåt på plats, en på bänken redo att svetsas på plats. Det funkar bra att lägga en kopparplåt på baksidan av stumsvetsskarvar, när det är så tunt vill det gärna bränna hål...

dscn2526.jpg (13655 bytes)dscn2527.jpg (14076 bytes)dscn2535.jpg (15357 bytes)

 

Jag fortsätter med golvet i baksätet och behåller den djupdragna kanten för att underlätta tillverkningen. Mittbilden visar kanten nästsvetsad samt den handknackade bottenplåten inpassad. Härnäst blästring av överlappande ytor och målning med svetsprimer alt. rostskyddsprimer och insvetsning av kant och bottenplåt. En ny platta med svetsmutter för säkerhetsbältet skall oxå på plats.

dscn2533.jpg (15777 bytes)dscn2592.jpg (13278 bytes) dscn2593.jpg (14223 bytes)

Kanten....                                     Inpassad...                             Färdigt...

Sista delen (i det här området) att rätta till är den s.k. sitsresaren. Den är både en förstärkning och en förhöjning att montera stolarna på. Den skall repareras avseende rost, blästras på insidan och målas samt svetsas på plats. Tidigare försök till reparationer skall oxå fixas till. Jag bryr mig inte om att göra nån golvplåt mellan de två förstärkningarna, som jag ser det har den ingen funktion.

dscn2595.jpg (16937 bytes)dscn2596.jpg (12489 bytes)

Nya plåtbitar isvetsade.             Blästrad på insidan och målad med fyra nya förstärkningar för bulthålen.

dscn2598.jpg (38085 bytes)Svetsad på plats i karossen.

 

Jag sparar bakpartiet inklusive hjulhusen till sist och beger mig därför framåt i karossen. Området runt a-stolpen samt övre flänsen på mellanbrädan (brandväggen) är angripet. Jag tänkte oxå förstärka flänsen på mellanbrädan där diagonalstagen mot innerskärmarna sitter fast, det är i klenaste laget med 1 mm plåt, det ser man på deformationerna.

dscn2606.jpg (14633 bytes)dscn2607.jpg (13759 bytes)dscn2604.jpg (13942 bytes)

Vindruteramens anslutning till a-stolpen sett från olika vinklar samt mellanbrädans rostiga fläns.

   dscn2773.jpg (15878 bytes)     dscn2775.jpg (17682 bytes)

Toppen på a-stolpen samt nedre hörnet fixat. Nya flänsar till mellanbrädan på G. Den mittre delen är numera i 2mm för att tåla belastningen från diagonalstagen till fjädertornen bättre.

dscn2840.jpg (19204 bytes)dscn2841.jpg (17961 bytes)dscn2843.jpg (17085 bytes)

dscn2854.jpg (16461 bytes)dscn2860.jpg (14441 bytes)dscn2865.jpg (17294 bytes)

dscn2939.jpg (14592 bytes)dscn2945.jpg (15792 bytes)dscn2949.jpg (14008 bytes)

Nu över till karossens vänstersida för en repris på höger. Jajamän, minst lika rostigt där, bara att borra ur svetsar och kapa & knacka bort delarna. Litet hasselnötter inuti rambalken piggar upp, liksom luddet i bottensvällaren! Bakre torqueboxen behöver nytt lock och främre dito blir helt ny. Inre bottensvällare samt förstärkningsplåten mellan yttre och inre är självklarheter att byta vid det här laget. Det blir en ny bit bakre sidobalk oxå.

dscn2884.jpg (15539 bytes)dscn2886.jpg (14173 bytes)dscn3029.jpg (15485 bytes)

Ny balkbit på gång. Sista bilden visar färdig balk blästrad och klar för målning.

dscn3030.jpg (17703 bytes)dscn3031.jpg (17016 bytes)

Yttre bottensvällare blästrad och målad inuti. Förstärkningsplåten tillverkad, bockad, blästrad, målad och klar för isvetsning mot yttre bottensvällare.

dscn3254.jpg (15574 bytes)dscn3252.jpg (16380 bytes)dscn3301.jpg (14157 bytes)

Locket på bakre torqueboxen samt golvplåten som täcker rambalken på plats. Mittre bilden visar den nya inre bottensvällaren. På den högra bilden är förstärkningen under sitsresaren isvetsad och blästrad.

dscn3302.jpg (15334 bytes)dscn3526.jpg (17326 bytes)dscn3524.jpg (16598 bytes)

Nya plåtar vid främre torquebox under inpassning (vänster) och färdigsvetsade (mitten). Mittre golvplåten knackad, tillpassad och preparerad för insvetsning (höger). Ljusgrått är blästrat, ljusblått är svetsprimer och svart är rostskyddsprimer.

dscn3529.jpg (14795 bytes)dscn3836.jpg (14793 bytes)dscn3840.jpg (14714 bytes)
dscn3832.jpg (15034 bytes)dscn3849.jpg (16943 bytes)

Mittre golvplåt insvetsad (övre vänstra). Bakre plåten oxå klar (övre mittre). Utrymmet under förstärkningen blästrat och målat (övre högra). Förstärkningen iordninggjord med nya flänsar, förstärkningar samt blästrad och målad invändigt. Hålen är för pluggsvetsar (nedre vänstra). Förstärkningen på plats, vilket avslutar svetsarbetet invändigt tills vidare (nedre mittre). Nu kan man åka utan att bli blöt om fötterna!

 

Äntligen dags att ta sig an frampartiet med dess krockade höger hjulhus/hjulupphängning! Jag börjar så smått att måtta in det "nya" stötdämpartornet jag kapat ur en annan Mustangkaross och använder de ursprungliga referenshål man använder på fabriken för att få det på rätt ställe. Stötdämpartornet svetsas på plats inte bara med pluggsvetsar utan oxå längs flänskanterna för extra styrka. Jag passar oxå på att ta bort fästena för stagen till mellanbrädan (brandväggen), ett s.k. export brace verkar vara mycket mera adekvat. Tillsammans med ett "Monte Carlo stag" kan troligtvis behovet av de (på cabben) långa extrastagen från mellanbrädan till de främre delarna av motorrummet elimineras.

dscn3851.jpg (14165 bytes)dscn3853.jpg (13480 bytes)dscn3855.jpg (16828 bytes)

Provuppsättning av stötdämpartornet(vänster). Inmätt och svetsat på plats (mitten). Notera att nya hål för de övre A-armarna är borrade för en "Shelby drop", det billigaste sättet att förbättra väghållningen på en gammal Mustang. Frampartiet med fästena för stagen till mellanbrädan bortsprättade (höger). Mellanbrädan är nu oxå blästrad och rostskyddsmålad.

dscn3902.jpg (15700 bytes)dscn3904.jpg (13396 bytes)dscn3905.jpg (16920 bytes)
dscn3907.jpg (17096 bytes)dscn4401.jpg (9621 bytes)dscn4402.jpg (7896 bytes)

Reparation av den krock- och rostskadade kylarplåten, nya bitar isvetsade nederst och där den möter innerskärmen (övre vänster). Efter noggrann inmätning svetsades även infästningskonsolen för staget till nedre bärarmen fast (övre mitten). Kylarplåten på plats och innerskärmen framför stötdämpartornet provmonterad efter diverse justeringar (övre höger). Nedre vänstra bilden visar samma sak ur en annan vinkel, en plåtbit mellan innerskärmen och stötdämpartornet kommer att komplettera helheten. Nedre mittre bilden visar motorrummet under blästring, ett digert jobb. Främre innerskärmen klar för montage (nedre högra).
dscn4481.jpg (8460 bytes)dscn4482.jpg (9041 bytes)dscn4480.jpg (8281 bytes)

Samma detalj svetsad på plats (vänstra bilden). Biten som förbinder mellanbrädan och stötdämpartornet var besvärlig att få till rätt form på pga krockskadan, på mittre samt högra bilden ser man lappverket. Hela motorrummet är nu rostskyddsmålat efter blästringen.

dscn4488.jpg (9441 bytes)dscn4489.jpg (8807 bytes)
Här är allt svetsat och slipat, återstår litet blästring och målning. Motorrummet klart!

dscn4491.jpg (8187 bytes)dscn4490.jpg (7499 bytes)
dscn4492.jpg (23063 bytes)

Dags att angripa plenumet. De nyanskaffade reparationsbitarna passas till och nästsvetsas mot den kvarvarande mittbiten. Denna har först passats in noggrannt relativt karossen. Jag valde att låta fästet för höger torkarlagring hänga ihop med den gamla biten så att de inbördes måtten skulle stämma så bra som möjligt. Den främre flänsen på den gamla plenumdelen måste oxå bytas.

dscn4495.jpg (8199 bytes)dscn4497.jpg (8518 bytes)dscn4499.jpg (9397 bytes)

Svetsjobbet klart inklusive ny fläns i framkant. Återstår slipning, trimning av alla flänskanter, blästring samt målning. Några hål för inpassning mot kaross samt överdelen är borrade.

dscn4607.jpg (10409 bytes)dscn4608.jpg (10509 bytes)dscn4612.jpg (10294 bytes)

Baksidan av instrumentbrädan samt innersidan av mellanbrädan blästrad och rostskyddsmålad samt flänsen behandlad med svetsprimer(vänster). Bottendelen färdig för insvetsning(mitten). Bottendelen svetsad på plats samt färdigmålad pga att det inte går att komma åt den när överdelen är på plats(höger).

dscn4614.jpg (10640 bytes)dscn4615.jpg (8768 bytes)dscn4645.jpg (8103 bytes)

Överdelen har fått nya flänskanter på några angripna ställen samt blivit blästrad och rostskyddsmålad(vänster). Överdelen från ovansidan målad med washprimer, man kan oxå se anslutningsplåtarna som skall passa mot framskärmsinfästningarna(mitten). Överdelen fastsvetsad med 124 pluggsvetsar(höger)! Återstår renkapning av flänsar, slipning, litet blästring samt bättring av målningen. Sedan kan jobbet med karossens bakre delar börja!

dscn4669.jpg (7897 bytes)

Plenumet helt färdigt efter slipning, blästring och målning!

dscn4658.jpg (9502 bytes)dscn4663.jpg (9623 bytes)dscn4665.jpg (9819 bytes)

Igång med akterkastellet! Bakom lacken och det myckna spacklet fanns en sedan tidigare reparerad bakskärm. Jag har inhandlat en relativt stor reservdel så det blev ett stort hål i skärmen ända fram till dörrhålet (vänster). Även det yttre hjulhuset skall bytas, som synes finns det en del att svetsa i även i det inre hjulhuset (mitten och höger). På den mittre bilden kan man se den nya tröskelförstärkningen skymta fram.

dscn4777.jpg (9774 bytes)dscn4774.jpg (8518 bytes)dscn5055.jpg (16586 bytes)
dscn5058.jpg (14825 bytes)

Allt ruttet är bortkapat och det nya yttre hjulhuset är provmonterat på plats (vänster övre). Mittre övre bilden visar den nya skärmen, även den endast provmonterad. Passningen är riktigt bra, en extra pallbock visade sig dock behövas för att aktern inte skulle hänga ner och vidga dörröppningen ytterligare. Arbetet är igång med att malla upp och tillverka de mindre plåtbitarna som skall svetsas in. Återstår blästring, målning och svetsning. På den övre högra bilden är hjulhuset på plats. Nere till vänster ser man att det är en bit till som skall svetsas in.

dscn5072.jpg (13835 bytes)dscn5075.jpg (14951 bytes)dscn5076.jpg (13941 bytes)

Den nya skärmdelen på plats. Bilderna visar oxå pluggsvetsarna i hjulhusflänsen samt den felande biten i hjulhuset.

dscn5113.jpg (13981 bytes)

De sista förstärkningarna på högersidan reparerade och svetsade på plats. Utanför bild finns en säkerhetsbältesmutter infälld i övre delen av b-stolpen för ett eventuellt 3-punktsbälte.

dscn5248.jpg (16263 bytes)dscn5246.jpg (17871 bytes)dscn5247.jpg (17916 bytes)

När jag stålborstat bort allt spackel på bakstammen med vinkelslipen uppenbarade sig en veritabel tvättbräda. Bilen har varit påhälsad bakifrån och sedan riktats. Ett mail till National Parts Depot och nya plåtbitar var på väg. Förutom bakstammen passade jag på att beställa gavlarna till "reservhjulsbaljorna" samt en ny grusplåt. Bilderna visar karossen utan bakstam samt att golvet under stötfångarkonsolerna var murket och fick kapas bort.

dscn5245.jpg (16617 bytes)dscn5249.jpg (16710 bytes)dscn5250.jpg (15009 bytes)

Som vanligt hittade jag litet hasselnötter från våra flitiga vänner ekorrarna i bakre rambalken. Mittenbilden visar den gamla och den nya bakstammen (enligt NPD pressad i original Ford verktyg, det kan vara värt några dollar extra om den passar bättre). På högra bilden syns knutplåten mellan bakstam och bakskärm i reparerat, blästrat och målat skick.

En av plåtarna över bakre fjäderfästena på plats (vänster). En plåtstrimla brygger över gapet mellan hjulhuset och bagagerumsgolvet (mitten). Ny sidoplåt till reservhjulsbalja insvetsad (höger).

Bakre fjäderfästet på vänster sida förberett för litet ny plåt (vänster). Här skall den reparerade knutplåten från bilden två rader upp svetsas plats (höger).

Innan aktern färdigställs och bakstycket svetsas in vilket kommer att låsa geometrin måste hjulhus och bakskärm på vänster sida fixas. Vänstra bilden visar att skärmen kapats ur från B-stolpen och bakåt samt att det yttre hjulhuset också är borta. Mittre bilden visar att den nedre kanten av det inre hjulhuset behöver lappas i. Att det är litet jobb även i bagagerummet i anslutning mellan inre hjulhus och golv kan ses i den högra bilden.

Bilderna visar de relativt komplicerade områdena, bakom B-stolpen inne i karossen med ett antal förstärkningar (vänster) samt mötet mellan bottensvällare, hjulhus inre, -yttre samt skärm (höger), som skall hanteras.

Här ser man de nya delarna provmonterade. Skärmen (vänster), skärm och yttre hjulhus sett inifrån bagagerummet (mitten) samt utifrån (höger).

Alla förstärkningar reparerade, blästrade, målade samt på plats.

Bakskärm och yttre hjulhus på plats. Flänsen mellan hjulhushalvorna skall vikas ner för att cabställningen skall få plats. Den främre delen av det inre hjulhuset är reparerad samt tätsvetsad mot golvet på insidan karossen.

Vänstra bilden visar den bakre delen av hjulhuset där man ser pluggsvetsarna i hjulhuskanten. På den högra bilden ser man bakskärmen och det nya yttre hjulhuset från bagagerummet.

Övre delen av B-stolpen med den nya insvetsade muttern för ett eventuellt trepunktsbälte.

Anslutningen mellan hjulhus inre och bagagerumsgolvet samt plåten övre bakre bladfjäderfästet på plats. Utanför bild är också gavel för reservhjulsbaljan insvetsad.

Efter en hel del pyssel är alla fyra knutplåtarna bakstam - bakskärm reparerade samt insvetsade. En del kompletterande reparationssvetsning med bronstråd är planerad för att snygga till. Nu återstår att sätta bakstammen på plats, sedan avslutas arbetet i de bakre regionerna med att bakskärmarnas nedre delar skall hitta rätt.

Den nya bakstammen är nu på plats. Återstår att svetsa in förstärkningskonsolerna för stötfångaren samt vid bensinpåfyllningen. Arbetet med att passa in de nya nedre avsluten på bakskärmarna är påbörjat.

De nya nedre avsluten på bakskärmarna är på plats. Återstår färdigsvets samt slipning. De nedre bilderna visar att det var avsevärt mera arbete förknippat med att passa in och få vänstersidan måttriktig. Hjulhuset fick göras smalare samt kortare. Flänsen har också sämre passning på vänstersidan och måste trimmas för att bli snygg.

Förstärkningskonsolerna för stötfångaren samt vid bensinpåfyllningen svetsade på sina platser. Slipning, blästring och målning är kvar att göra. Sen är bagagerummet klart.


Jag hittade endast en rostskada som kräver reparation på vänsterdörren. En plåt tillverkades med kanter att vika över innerdörren och nästes på plats. Jag passade på att blästra och måla så mycket jag kom åt inne i dörren när jag ändå gjort ett hål. Dags att vända på dörren och fixa till innerdörren. På höger bild kan man se att det dåliga är bortkapat samt att någon lagat dörren med bronslod i ett tidigare liv. Jag valde att laga i dörren steg för steg, sista bilden visar det färdiga resultatet. Nu återstår finjustering av flänskanterna samt blästring/målning.

Dags för högerdörren. Den är också lagad men i något sämre skick. Gummilistprofilen gick inte att rädda. Det finns också hål bakom densamma. Jag börjar med att lägga i en strimla under dörren samt "locket" på dörrhörnet. Nu är det dags att bygga upp dörren steg för steg även här. Locket samt ytterligare en bit näst på plats. Nästa bit nymålad med svetsprimer på insidan. Följande två bilder visar hörnet färdigsvetsat och grovslipat. Framsidan behövde också repareras. Även motsatt hörna visade sig behöva lagas, jag börjar på insidan. Sen var det dags för utsidan. Nu skall jag se om nån kan bocka till en ny gummilistprofil till undersidan dörren. Nederst till höger ser ni den nya gummilistprofilen på plats.

Höger framskärm är ny pga krockskadan men den vänstra är original och en gammal lagning framför hjulet behövde göras om.

Ovan ett antal exempel på iläggningar med bronstråd (kallare svets) där det är svårt att laga med vanlig MAG-svets. Gummilistprofilen är beställd, nu är det tid att börja bygga ställningen så att man kan komma åt undersidan för slip, blästring och målning innan finishslipning av plåten samt tennspackling av skärmskarvarna kan starta.

Här kan man se några bilder på hur en ställning kan se ut. Min blir nåt liknande men med saxdomkrafter istället för hydrauler och hjulspindlar avsedda för en båttrailer som rotationsenheter.


Första bilden på mitt eget alster, dimensionerna är i grövsta laget men eftersom jag fick rören av grannen så får det duga. Hjul och domkrafter från Jula. Resten av bilderna visar den färdiga ställningen, mycket stabil med hjulspindlarna som nämnts tidigare. Roterar lätt också. Har borrat hål för en kraftig bult som säkrar karossen i det höga läget. Lås avsedda för släpkärror används för att låsa rotationen. Dags att sätta igång med undersidan av karossen!


Tiltad kaross, en hel del att slipa och blästra. Fantastiskt med så bra arbetsställning! Planerar att svetsa in ett par subframe connectors när jag ändå har tillgång till undersidan. Det blir hemgjorda liknande Tinmans koncept. Här finns ritning och beskrivning: http://home.bresnan.net/~dazed/sub-frame.html


De övre bilderna visar i tur och ordning: Snittet genom förstärkningen under sitsresaren där röret skall passera, hålet i gaveln på främre sidobalken som röret skall träs in i, samt bakre torqueboxen som röret skall svetsas till. Röret är 50*50*4 som jag snittar upp och svetsar ihop för att få till formen. Förstärkningen skall svetsas fast vid röret för att ge tillbaka dess ursprungliga styrka.

Från vänster till höger: Plåten som skall förbinda röret med bakre torqueboxen, det slingriga röret målat i svetsprimer och rostskyddsprimer, de påsvetsade plåtarna som gör att röret fyller ut främre sidobalken och möjliggör ett stabilt förband.

Slitsar under och hål i sidorna av främre sidobalk för att svetsa fast rörets främre del.


Jag blev tvungen att slitsa upp förstärkningen under sätet för att få dit balken i dess slutgiltiga form. Rörets projektion på golvet är inte rak som man ser när jag målat det jag inte kommer åt när röret är på plats. På högra övre bilden är bägge två på plats. De nedre bilderna visar detaljer; insvetsningen i förstärkningen under sitsresaren samt infästningen i bakre torquebox (in- och utsida).

Nu är alla svetsar slipade på karossens undersida. Mittbilden visar en av de trimmade hjulhusflänsarna. På den högra bilden kan man se att jag har börjat blästra undersidan. Det är ett väldigt skitigt jobb!

Blästrat, målat och klart! De ljusa fläckarna på högra bilden är några små hål som dök upp vid blästringen och som får läggas igen med brons. Dags att täta skarvarna och hålen med PVC-massa.

Nu är karossen tätad både på in och utsidan! Tilten har bytts mot en karossvagn med förhoppningsvis lämplig arbetshöjd för lackeraren. Arbetet med att passa in dörrar, skärmar och huv har startat. Inte helt trivialt visade det sig. Tvivelaktig kvalitet från fabrik samt minst en tur i diket är dåliga förutsättningar. Stora hål medger dock hygglig justeringsmån. Perfekt med ett komplett skruvkit för hela karossen från NDP (National Parts Depot). Dörrarna fick nya gångjärn när jag ändå beställde. Dörrarna är nu oxå blästrade och grundade med washprimer på insidan.

Här kan man se vad som nämndes ovan. Passagerarsidan ser riktigt hyfsad ut men glipan vid A-stolpen lär jag få leva med. Det är värre på förarsidan, dörr-skärmspelet måste jag jämna ut genom att flytta dörren något. 

Vid blästring av bakluckan inre kant uppenbarades några hål i hörnen som fick lagas med plåt och bronstråd.

Nu börjar det se färdigt ut. Glipan mellan dörr och framskärm på vänster sida ser hyfsad ut. Dörrhörnet skall svetsas på för att passa bättre mot framskärm och tröskel.


Baksärmarna är nu tennspacklade, även bakluckans lagningar fick tenn på sig. Karossen är snart plåtren och klar för lackeraren. Även askkoppen har fått washprimer, ett rosthål (röd ring) uppenbarade sig i botten på densamma vid blästringen, det du!


Diverse falsar och skarvar har tätats (först washprimer, sedan tätning).

Montage av torsionsfjädrarna till bakluckan: Kroka först i den långa hävarmen i de två jacken i gångjärnsarmen (pilar i vänstra bilden). Håll i fjädern och flytta blicken till andra sidan. Lägg änden av den långa raka delen i urtaget 1. Nu pekar kroken som på bilden ligger i läge 3 framåt i bilen (slak fjäder). Dra i fjädern så att det blir plats bakom plattan med hacken. Ta en skruvmejsel och trä in den i den korta hävarmen bakom hackplattan så att du kan använda den som hävstång. Vrid torsionsfjädern tills kroken kommer mitt för läge 3. Dra fjädern uppåt så att kroken hamnar i hacket och den raka delen går från läge 1 till läge 2. Gör samma sak med den andra fjädern. Hålls inte luckan uppe av fjädrarna när du monterat den så behöver du lossa fjädrarna och låta dem byta sida.

Inpassning av exportstaget för att kunna borra hålen i cowlflänsen innan lack. Även i mitt motorrum hade fjädertornen säckat ihop tvärs, därav spännbandet. Jag behövde kapa bort ca 10 mm in mot cowlen samt svetsa igen hålen och borra nya. Det blev bra till slut.

När bakre grusplåten (rear valance) skulle passas in fick jag borra loss konsolerna för de nedre fästena och svetsa dit dem i ett nytt läge. För övrigt passade den riktigt bra.

Har kontaktat lackeraren, han kommer och tittar på karossen nästa helg. Det börjar kännas som om man kan sätta punkt för denna fas (och sida).

Äntligen!! Efter att ha tröttnat på ständiga utfästelser som aldrig hölls hittade jag en annan lackerare i Göteborg. Han och hans personal verkar väldigt kompetenta och seriösa. Så idag, efter mer än fem år, lämnade karossen mitt garage för lackering. Mannen heter Frank Gudmundsson och företaget heter Universalteknik.

Webbplatsen uppdaterades söndag 18 december 2011